Priser på leie av hall for medlemmer og til arrangement

Pr gang for ikke-medlem: 150,-
Pr gang for medlem: 100,-
Pr måned for medlem: 1000,-
Pr kvartal for medlem: 2000,-
Pr år for medlem: 7000,-

Hall-leie er med forbehold om at man følger hall-regler. Sjekk kalenderen for å finne ledige tidspunkt og om man evt kan ri samtidig med annen trening. Ingen longering ved undervisning, øvrig kan longering kun foregå dersom det ikke er til bry for andre ridende/kjørende. Manglende betaling eller brudd på regler kan føre til utestengelse. 

Leie av hall/anlegg til arrangementer

Time: 250,-
Dag: 1500,-
Helg: 2500,- (Fre-Søn. Mulig å benytte fredagen til teori etc.)

For leie av hall/anlegg: Sjekk om aktuell(e) dato(er) er ledig(e) i hallkalenderen. Send deretter e-post til mastrahest@gmail.com med informasjon om arrangementet og hvilken helg man ønsker å leie. Vi anbefaler å søke i god tid da enkelte søknader må behandles på styremøte.